แพปั๊มช่วยได้

  ประโยชน์ของแพปั๊ม

1. ทำให้ปั๊มสูบน้ำได้ประสิทธิภาพสูงสุด

2. เมื่อน้ำขึ้น หรือน้ำลง แพจะเป็นตัวปรับระดับ ทำให้ได้น้ำในประสิทธิภาพสูงสุด

3. ระบบดูด ซีล ปะเก็นแกนปั้๊มจะทนทาน ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำรั่วหรือน้ำไม่ขึ้น

4. สามารถย้ายแพไปปดูดตรงน้ำลึกได้เมื่อน้ำเริ่มแห้ง

5. การสูบน้ำที่ไห้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็หมายถึงการประหยัดพลังงานไปด้วยถึง 15%

6. ระบบการให้น้ำที่ดีต้องมีกรองดิสด้วย

7. รวมถึงการมีถังสะสมแรงดันน้ำ ทำให้ส่งน้ำได้ไกล และมีแรงดันสม่ำเสมอ


รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างแพปั๊มครับ มีทั้งแบบที่ชาวบ้านทำเอง แล้วก็แบบที่เรารับทำ

 
 
   
  
  สนใจติดต่อ

คุณเชาว์
081-8339043